A GALÉRIA • THE GALLERY

RANDOM SELECTION

EVENTUELL SLIDER
TEXHIBITION 2019-01
SLIDE-06
EVENTUELL SLIDER_0001_111
BLACK OUT_0010_Kesserű_Andrea
KONYA KINGA 04
SLIDE-20
SLIDER02
KESSERÜ-31
EVENTUELL SLIDER_0011_120
BLACK OUT_0005_Pájer_Emília
KONYA KINGA 07
BLACK OUT_0008_Munkácsi Gábor
SLIDER03
nemeth-orsolya-04
e-2016-02
2016-nyito-14
KESSERÜ-1
GÁBOR
MUNKACSI GABOR 011
con text 003
2016-nyito-03
SLIDE-26
SLIDER05
EVENTUELL SLIDER_0017_126
EVENTUELL SLIDER_0016_125
EVENTUELL SLIDER_0015_124
EVENTUELL SLIDER_0014_123
EVENTUELL SLIDER_0012_121
EVENTUELL SLIDER_0013_122
EVENTUELL SLIDER_0009_118
MUNKACSI GABOR 012
EVENTUELL SLIDER_0008_117
BURART 05
EVENTUELL SLIDER_0007_117
EVENTUELL SLIDER_0006_116
EVENTUELL SLIDER_0005_115
EVENTUELL SLIDER_0004_114
SLIDE 12
EVENTUELL SLIDER_0003_113
EVENTUELL SLIDER_0002_112
EVENTUELL SLIDER_0010_119
SLIDER04
previous arrow
next arrow

 KÖVETKEZŐ KIÁLLÍTÁS / NEXT EXHIBITION
Ékszerkiállítás a pozsonyi VŠVU / AFAD Studio S+M+L_XL – METAL AND JEWEL tanszéke diplomázó hallgatóinak és docensének munkáiból.
2023.9.15.- 10.7. / 15.9. – 7.10. 2023.

 

 

 

 

Nicola Horečková

"A tojáshéj - az élet titkának erős archetipikus szimbóluma" Nicola Horečková BA diplomamunkájában a hallgató álltalában az ékszerek anyagának szimbolikájával foglalkozik. Az itt bemutatott kollekció alapanyaga a tojáshéj. A tojás, mint az élet titkának, a születésnek erős archetipikus szimbóluma, vagy akár az élet védőburka, a megvalósítás ideológiai kiindulópontjává válik. Az alkotás folyamatának alapja maga az "alkímia" volt. Az alkotó intuitív módon játszott az anyaggal, annak formálási lehetőségeivel, szerkezetével és finom színeivel, mint olyan eszközökkel, amelyek segítették őt a jelentés közvetítésében. A diplomakollekció létrehozásának célja egy tudatos és kreatív folyamat volt, melynek végeredménye egy bross sorozat. A kiállított darabokban a belső és a külső világ érzékelésével, e két különböző világ ütköztetésével, összehasonlításával kapcsolatos asszociációk keverednek. Az alkotó a kört választotta fő formának, amelynek nincs kezdete és vége, a teljességet, az egyensúlyt jelképezi, az emberi életet képviseli.
Szöveg: Nicola Horečková

 

"Egg shell - a strong archetypal symbol of the mystery of life"
In bachelor's thesis, the student works with the symbolism of material in jewelry. Eggshells became the basic material here, which the author continues to process. The egg, as a strong archetypal symbol of the secret of life, birth or also a protective cover, becomes here the ideological starting point of realization. The process of creation was "alchemy", where the student intuitively played with the material, its shaping possibilities, structure and subtlecolors,as tools that helped her convey meanings. Associations associated with her perception of the inner and outer world, the clash of these two different worlds, are mixed here. The author chose a circle as the main shape, it has no beginning and no end, it indicates wholeness,balance, it represents human life. The goal of the bachelor thesis was a conscious and creative process, the final output of which is a series of jewelry (brooches), inspired by the already mentioned issue. 
Text: Nicola Horečková

Ilarii Omelchenko

"Egy kő a szívemen" Az identitás minden ember számára különböző aspektusokban nyilvánul meg, amelyek közül az egyik maga a díszítő motívum. Ukrajnában is ez az egyik legfontosabb szimbólum, az ország egyik legjelentősebb kulturális öröksége. A projektemben az identitásomat a díszítésen keresztül fejeztem ki, amely Ukrajnához, a szülőföldemhez kötődik. A szülőföldemre (Voliny régió) a geometrikus díszek, stilizált virágok vagy virágszerű geometria használata jellemző. Én a rombuszos kompozíciójú díszeket választottam, ami Ukrajna nagy részén gyakori. A rombusz a díszítésben a védelem és a gondoskodás szimbóluma. 'Kő a szivemen' (Nehéz a szívem) – Ukrajnában is használatos kifejezés, amely nyilván olyan eseményekre utal amelyeket nem tudunk befolyásolni, amelyek messze zajlanak, de a következményeiket érzelmileg nap mint nap megtapasztaljuk. Ez az idióma az oka annak, hogy a projektemhez a kő formáját választottam. A brossokat általában a bal oldalon, a szívhez közel viselik. Szimbolikus volt egy kő alakú brossot készíteni, amely a szívemen lesz. A kövekre vésett díszek, amelyek az identitást képviselik, minden embert azonos probléma körül kötnek össze. A kollekcióhoz az alumíniumot használtam. Az alumínium elég könnyű, így hordhatóvá teszi a brossokat. A nagyobb realizmus elérése érdekében a brossokat kémiai patinával láttam el. A gyártás során néhány brossnál akrilt használtam, ami kiemelte a díszítést és létrehozta a pusztulás textúráját.

"A stone in my heart" Identity for every person manifests itself in different aspects one of them is vyshyvanka. In Ukraine it's one of most importent symbols, )which fills cultural heritage of the country. That is why in my project I manifested my identity through ornament, which connects with Ukraine, my motherland. For my home region (Volyn region) are typical geometric ornaments, using stylized flowers or flower-like geometry. I chose ornaments with rhombic composition, which is common for most of Ukraine. Rhombus in ornament is a symbol of protection and care. 'Stone in the heart' (heart is heavy) - is an idiom in Ukraine. For me, it's events I can't influence which take place far away, but I experience their consequences emotionally every day. This idiom is the reason why I have chosen a shape of stone for my project. Brooches usually wear on the left side close to the heart. It was very symbolic to create a brooch in the shape of a stone, which will be on my heart. Ornaments which are engraved on stones, representing identity connecting all people around one problem. I used aluminum for this jewelry. Aluminum is light enough, which makes brooches wearable. For achieving more realism, brooches were chemically patinated. During manufacture for some brooches I used akryl because its sticks well to aluminum. This helped to highlight the ornament and create a texture of destruction.

Kristyna Spanihelova

"Hallom a föld suttogását" A "Hallom a föld suttogását" című kollekcióhoz a tőzegben lévő szerves anyag átalakításával kísérleteztem. Olyan innovatív technológiát és megoldásokat keresek, amelyek különböző kézműves módszereket ötvöznek. A kollekció által a lelkem mélyére nézve térek vissza gyökereimhez. A tőzegmohát, számos elhalt növényi összetevő sötétbarna, rostos melléktermékét választottam alapanyagnak. A tőzegmoha az ókorban jelentős szertartási jelentőséggel bírt. A bronz- és vaskorban a szellemek otthonának tekintették. Az ékszerkollekciót szürrealisztikus lírai megoldásnak, átlényegülésnek szántam.

"I hear the whispers of the earth" For this collection, "I hear the land whispering," I experimented with the transformation of organic material in peat. I'm seeking innovative technology and solutions that combine certain craft methods. I dived deep into my soul and I'm going back to my roots. The peat moss, a dark brown fibrous byproduct of numerous dead plant components, is what I've decided to use as my base material. The peat bog had significant ceremonial significance in ancient times. It was considered the home of spirits during the Bronze and Iron Ages. I created a surrealistic collection of jewellery from peat, set in earthy cooper where the sound of my soul resonate.

Lucia Čarnogurská

"Au404" Az arany egy kaméleon, amely tükrözi az érzelmeinket. Egy főnix, amely izzó fémből készült. Átváltozik az elképzeléseinkké, elfelejtve, hogy mi volt. Az arany mindenkié és senkié, egyszerre minden és semmi. Várja átmeneti értelmezéseinket és ígéreteinket. Halandókon keresztül él halhatatlanságával. Állandósága csak az emberi időbeliségnek van alárendelve - Ízlésünk, véleményünk, ígéreteink, hitünk és halandóságunk időbeliségének -. Az arany ékszerek mulandóságának paradoxonát demonstrálandó, a szappan után nyúltam. Az arany súlyát, amit döntéseinknek adunk, és a szappan természetét, amely elmossa ígéreteink örökkévalóságát. A szappan a megtisztulás szimbóluma. Megtisztítja az ékszert az érzelmi és szimbolikus lerakódásoktól. A nászéjszakákra utaló szövegek a használattal kimosódnak és olvashatatlanná válnak. Ígéreteink fokozatosan eltűnnek és az ékszerek eltűnnek. Elfelejtjük őket. A fáradt örökkévalóság véget ér, és elfelejtjük a halhatatlan fém minden grammjába zárt történeteket.

"Au404" Gold is a chameleon reflecting our emotions. It is a phoenix made of glowing metal. Transforming into our visions forgetting what it was. Gold is everybody's s and nobody's, it is everything and nothing simultaneously. It awaits our temporary interpretations and promises. It lives through mortals with its immortality. Its stability is subject to only human temporality. The temporality of our taste, opinions, promises, faith, and mortality. To demonstrate the paradox of the transience of gold jewelry, I reached for the soap. The weight of gold we give to our decisions and the nature of soap that washes away the eternity of our promises. Soap is a symbol of purification. It cleans the jewelry from emotional and symbolic deposits. Text that refers to wedding wows washes out with use and becomes unreadable. Our promises gradually vanish and jewelry disappears. We forget. Tired eternity finds its end and we forget the stories trapped in every gram of immortal metal.


ELŐZŐ KIÁLLÍTÁS

Két ékszerművész - Andrea Ďurianová és Kocsor Eszter Sára - két különböző
sorozatának összekapcsolódása.
A formában tisztaság van, a tisztaságban rend, a rendben szabályok, a szabályokban
határok, a határok minket vesznek körül, ezért keressük a határtalanságot, hogy
szétfeszítsük a formát, a rendet, a szabályokat, a határokat.
Érdekes, hogy a szikár, geometrikus, akár szögletes formák/formájú tárgyak/ékszerek
élénken hatnak a szemlélő fantáziájára, azt nem keretek/határok közé szorítja, hanem
kinyitja, teret adva az érzékeny szemlélődésre. A szabályokkal mutatunk meg egy
szabálytalan világot.
Határtalan tér, geometrikus, építészeti terekre asszociáló ékszerekkel.
Az alkotók darabjai a Design without borders kiállításon, a Kiscelli Múzeumban is
láthatók október 2 - november 6. között.

andreadurianova.sk
@kocsor.eszter.sara


A kiállítás a Budapest Jewellery Week (BJW), a Határtalan design / Design without
borders (DWB) és a Budapest Design Week programsorozat része.
eventuell.hu

eventuell.hu
budapestjewelryweek.com
design-without-borders.eu
budapestdesignweek.hu
kiscellimuseum.hu


Kiemelt Programok:
- BJW Túraprogram: 09.12.: 19:00
- A művészek tárlatvezetése: 09.15.: 18:00
Nyitvatartás
Nyitvatartás a Budapest Jewellery Week ideje alatt
H-K-Sz : 14:00 – 18:00
CS-P: 11:00 – 18:00
Szo: 10:30 – 20:00
V: 14:00 – 18:00
Nyitvatartás a Budapest Jewellery Week idején kívül
CS-P: 11:00 – 18:00
Szo: 10:30 – 14:00


PREVIOUS EXHIBITION

A combination of two different series by two jewellery artists - Andrea Ďurianová and
Eszter Sára Kocsor.
In form there is purity, in purity there is order, in order there are rules, in rules there are
limitations, limitations surround us. That is why we are looking for limitlessness, to push
forms, order, rules and limits.
It is interesting that thin, geometric, even angular shapes/ objects/jewellery enliven the
viewer's imagination. They do not confine it to frameworks/limits, but rather open it up,

giving space for sensitive observation. We reveal a limitless world by showcasing
limitations.
Boundless space with jewels associated with geometric, architectural spaces.
The artists' pieces can also be seen at the Design without borders exhibition in the
Kiscelli Museum between October 2 and November 6.


andreadurianova.sk
@kocsor.eszter.sara


The exhibition is part of the Budapest Jewelery Week, the Design without borders and
Budapest Design Week program series


eventuell.hu
budapestjewelryweek.com
design-without-borders.eu
budapestdesignweek.hu
kiscellimuseum.hu


Featured Programs:
- BJW Tour program: 12.09.: 19:00
- Guided tour by the artists: 15.09.: 18:00
Opening hours:
Opening hours during the Budapest Jewelery Week
Mon-Thu-Sat: 14:00 – 18:00
T-F: 11:00 a.m. - 6:00 p.m
Sat: 10:30 - 20:00
Sun: 14:00 – 18:00
Opening hours outside of Budapest Jewelery Week
T-F: 11:00 a.m. - 6:00 p.m
Sat: 10:30 - 14:00

 

 

 ELŐZŐ KIÁLLÍTÁS / PREVIOUS EXHIBITION

DIRICZI CSENGE – SENSE|S 2021

Az embernek akárcsak térre, úgy természetéből adódóan társas érintkezésre is kétségkívül szüksége van, azonban a kezdeti távolságtartástól eljutni a teljes közelengedés állapotáig egy igen hosszú és bonyolult folyamat. Mindezt többek közt nehezíti az is, hogy napjainkban az egyének egyre távolabb kerülnek egymástól mind fizikálisan, mind érzelmileg, amely hosszútávon a kapcsolatok elértéktelenedésének lehetőségét vetíti előre. Célom éppen ezért egy olyan konceptuális ékszerkollekció megalkotása volt, amely a narratív design eszközeinek segítségével mutatja be a közelkerülés állomásait a párkapcsolatokban, egészen az észleléstől, a szenvedély- és társszerelmen keresztül, a kiteljesedett kapcsolatok kialakulásáig.  A SENSE|s nevet viselő sorozatban a kapcsolódás szakaszait az érzékszerveket helyezve a fókuszba, pillanatszerűen megfagyasztott, különböző szintű intimitást kifejező mozdulatok segítségével szemléltetem, annak érdekében, hogy a közelkerülés folyamatát érintő élményeket külső, valamint belső megélés szempontjából is megjeleníthessem.

HARSÁNY PATRÍCIA - RE_OBJECT

A Re_Object c. diplomamunka egy narratív és konceptuális ékszer sorozat. A projekt során olyan tárgysorozat valósult meg, amely alternatív anyaghasználattal és ehhez kapcsolódó technikával reagál az ékszer jelentésére és határterületeire. Az elkészült tárgysorozat személyes hangú megközelítéssel dolgozza fel a tárgyi elemek kontextusváltását. A szakdolgozatomban a reinterpretáció, tehát az újraértelmezés fogalmát jártam körül. A diplomamunkám az újraértelmezés lehetőségein keresztül, az egykori tárgyak lehetséges új formáit mutatja be, A különböző hétköznapi tárgyak felhasználásán keresztül, a funkcióváltás, és kontextusváltás történik meg tárgyaim elkészítése során.
Munkáim az ékszertervezésre és annak határterületeire vonatkoznak. A tárgyak bár eredetileg különböző funkcionális tárgyak voltak, mégis a munkáimban az ékszer fogalmi területébe igyekeztem bevonni őket. A tárgyak és a test együttes viszonyát igyekeztem ezeknek méreteivel egymáshoz viszonyuló arányaival, és a testhez való kapcsolódás formáival, rögzítési lehetőségeivel megmutatni. Bár a tárgyak elemei eredetileg egy nagyobb tárgyi egység részét képezték, munkám során az elemek új kapcsolódási lehetőségeket mutattak fel számomra. A diploma sorozat tárgyai bár több művészeti és design fogalom hatósugarában értelmezhetőek, mégis a felhasznált technika - rögzítésük, kapcsolódási rendjük kialakítása - az ékszertervezés design centrikus megközelítésén alapul. Az arte powera, az obejct truve, process based design, a kritikai és narratív design együttes használata jelenik meg az ékszer sorozatom értelmezésében. Felállítottam egy egyszerű képletet, melyet igyekeztem az elmúlt félév, a diplomamunkám elkészítése alatt, mint fő szempontrendszert a szemem előtt tartani. A reinterpretáció szakdolgozati fogalmát igyekeztem hozzáadni a tárgyaimhoz és az így létrejött tárgyegyüttest Re_Objectnek neveztem el.

RÉMIÁS SZILVIA - BODY LIGHT

Diplomamunkám egyik kitűzött célja, megmutatni a konkrét működési szerkezetet és ennek sajátos struktúráját és esztétikáját ékszer szerepbe emelni. Egy elektronikai szerkezet ékszerbe ültetése nem egyszerű feladat. LED-ek vezetékek, elemek, akkumulátorok nem képviselik az alapvetően elfogadott, esztétikusnak ítélt ékszerminőséget. Az ékszer itt maga az áramkör. Célom egy olyan szerkezetű ékszer, amely az áramkört formájával és felépítésével zárja, nem tartalmaz plusz fölösleges rátétet, burkolatot, viszont formájában megoldja az energia (elem, akkumulátor), ékszerbe foglalását, és magában hordozza a testre való pozícionálás módját. Az ékszertesteket elemelem a testtől, a fényforrást befele fordítom, ezáltal az emberi test bizonyos pontjait emelem ki, helyezem „reflektorfénybe”. Fényvizuális vizsgálódásaim során a fény emberi testre komponálásával foglalkozom, kiemelem a sötétségből az emberi test bizonyos részeit, felületeit ezzel egy különös játékot létrehozva a testtel. Számomra izgalmas, hogy maga az ékszer is dominás képet alkot a jelenségben. Ugyanis a testre vetülő fényudvar által a fényt adó ékszerszerkezet sziluettje is része a képi hatásnak. És hogy mit üzen ez a látvány a nézőnek? Hogy nem is az ékszer a lényeg, hanem az, aki mögötte van. Így tehát az ékszer aprólékosan kialakított tárgyi megvalósulásának valódi célja - paradox módon – a test alapvető szépségének kihangsúlyozása, a test kontúrjainak és formáinak kiemelése a fény erejével.

UJVÁRI-ZSIGA LUCA I MEETING POINT

Az emlékezés körei / Circles of memories
Mestermunkámban az öröklődéssel mint fenntarthatósági potenciállal foglalkoztam.
A fenntarthatóság, mint eszmény, mint újszerű fogalom átélhetetlen egy átlagember számára. Inkább érződik feladatnak, mint lehetőségnek. Úgy éreztem, a leginkább akkor lehetne átélhetőbbé tenni a fenntarthatóság fontosságát, ha azt hangsúlyozom ki, mi múlik rajta. Közös értékeink megmentését, fenntartását szerettem volna kihangsúlyozni a tervezéssel, ezért fordultam a családi ékszerek felé.
Az általam tervezett tárgy az egymást követő tulajdonosok boldogságának helyszíneit őrzi, adja át. Ezáltal a tárgy arra ösztönöz, hogy az utódok felkereshessék ezeket a helyeket, kapcsolódhassanak hozzá, felelősséget érezhessenek iránta. Az ékszer fenntartható viselkedésre ösztönöz, értékeink, környezetünk megóvásán keresztül. A húsz darabosra tervezett brosskollekció lehetőséget teremt a generációk között történő kommunikációra.


ELŐZŐ KIÁLLÍTÁS / PREVIOUS EXHIBITION

Inkubáció az Eventuell Galériában című kiállítássorozat / 4.
2022 . Április 21 – Május 15. között látható az Eventuell Galériában
Kiállító művészek:
Boncz V. Luca (METU - Divatékszer és - kiegészítő tervezés specializáció)
Csiszár Kata (METU - Divatékszer és - kiegészítő tervezés specializáció)
Égner Eleni (MOME Ékszertervezés és fémművesség)
Versánszky Dalma (MOME Ékszertervezés és fémművesség) hallgatóinak kiállítása.

Az Inkubáció az Eventuell Galériában című kiállítássorozat célja, hogy bemutatkozási lehetőséget teremtsen elsősorban fiatal pályakezdő tervezőknek.
A sorozaton belül elsősorban innovatív, öko és társadalomtudatos projekteket szeretnénk bemutatni.
A kiállítások alkalmával a kiállító alkotók személyes, vagy online prezentációinak segítségével betekintést kaphatunk az alkotó folyamatokba, az inspirációkba, a fiatal tervezőket foglalkoztató felvetésekbe.

A korona vírus járvány miatt az iparművészek is nyilvánosság nélkül maradtak, kiállítóhelyek zártak be, mentek tönkre, kiállítások és szakmai vásárok maradtak el, ezáltal sokan elveszítettük a bevételi forrásainkat. A jelenlegi drámai háborús események még tovább fokozzák a bizonytalanságot, a szorongást. Ebben a helyzetben nagyon fontos, hogy próbáljunk a normalitások mentén élni, pozitív energiákat sugározni.
Sajnálatos módon Magyarországon a többségében egyéni vállalkozó és vállalkozásokat működtető alkotók néhány adókedvezményeken jelentős segítséget nem kaptunk.
Különösen drámai helyzetben vannak a fiatal pályakezdő művészek.
Ebben a helyzetben még jobban felértékelődik azoknak a kiállítóhelyeknek, szervezeteknek, összefogásoknak a jelentősége, amelyek megpróbálják átvészelni ezt a drámai helyzetet és amelyek más alkotók számára is próbálnak nyilvánosságot teremteni.
Az Eventuell Galériát 28 éve alapítottuk és működtetjük. 1994 óta több, mint 200 kiállítás és rendezvény keretében több, mint 2000 alkotónak teremtettünk bemutatkozási lehetőséget.
Az Eventuell az egyik legmeghatározóbb szakmai műhellyé vált. Nagy öröm számunkra, hogy öszefogással sikerült fenntartanunk a galériát.


 

Boncz Luca 2022_0005_6
Boncz Luca 2022_0003_4
Boncz Luca 2022_0004_5
Boncz Luca 2022_0001_2
Boncz Luca 2022_0002_3
Boncz Luca 2022_0000_1
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

Boncz Luca
Számomra az iparművészet rendkívül fontos, hosszútávon is ebben képzelem el magam alkotóként. A munkáim során szeretek az egészfolyamatban részt venni és amit csak lehet azt saját magam elkészíteni. Mivel szinte mindent sajátkezűleg készítek, ezért a tárgyaim sosem lesznek tökéletesek, de az így létre jött hibák hozzátesznek az elkészült munkához. Szívesen kísérletezem a különböző anyagokkal, stílusokkal, és a hatásokkal. Fontos számomra az esztétika, de nem csupán szép tárgyakat szeretnék készíteni, azt szeretem, ha a tárgyak, amiket készítek feldolgoznak egy témát, elmesélnek egy történetet, ezzel törekszem arra, hogy értéket közvetítsek. Az iparművészet segít abban, hogy kapcsolódjunk egymáshoz. Hiszek abban, hogy ha valami olyasmit mutatok másoknak amire rácsodálkozhatnak az képes hidat építeni közötünk. Amikor valakinek születik egy gondolata a munkámmal kapcsolatban, az már elindíthat valamilyen kommunikációt, és ezzel már az adott személy is a része lesz a folyamatnak.

A diplomamunkám címe: A nyomás bennem… ez a munka nem csak az egyetemi éveim befejezése, de egy öngyógyító folyamat része is. Nehezebben fejezem ki magam szavakban így szerettem volna tárgyakban elmesélni, láthatóvá tenni azokat az érzelmeket, amik sokszor nyomasztottak. Sok ember küzd azokkal a problémákkal, amikkel én is. A diplomamunkám gesztus tárgyakból áll, amiket azért hoztam létre mert segíteni akartam magamnak a tovább lepésben, viszont azt vettem észre, hogy mások is kapcsolódnak hozzá a saját történeteiken keresztül. A munkáimmal szeretném felhíni az emberek figyelmét arra, hogy mennyire fontos nyitottabban beszélni a nyomasztó érzelmeinkről esetleges traumáinkról azért, hogy tovább tudjunk lépni.

For me, applied art is very important, and I see myself as a creator in the long term. I like to be involved in the whole process and make whatever I can myself. Since I make almost everything with my own hands, my objects will never be perfect, but the mistakes that are created will add to the finished work. I like to experiment with different materials, styles, and effects. Aesthetics are important to me, but I don't just want to make beautiful objects, I like the objects I make to explore a theme, to tell a story, to convey value. Craft helps us to connect with each other. I believe that showing others something they can look at can build a bridge between us. When someone has an idea about my work, it can start a communication and that person becomes part of the process.
The title of my diploma thesis is The Pressure Within... this work is not only the culmination of my undergraduate years, but also part of a self-healing process. I find it difficult to express myself in words, so I wanted to express in objects, to make visible the emotions that have often oppressed me. Many people struggle with the same problems I do. My diploma thesis consists of gesture objects, which I created because I wanted to help myself to keep going, but I found that others could relate to it through their own stories. Through my work, I want to make people aware of the importance of talking more openly about our overwhelming emotions and traumas in order to move on.

Csiszár Kata 2022_0003_4
Csiszár Kata 2022_0005_6
Csiszár Kata 2022_0004_5
Csiszár Kata 2022_0002_3
Csiszár Kata 2022_0001_2
Csiszár Kata 2022_0000_1
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

Csiszár Kata
Már az egyetemi tanulmányaim alatt világossá vált, hogy alkotás során fontos számomra nem csak az esztétika, hanem hogy az elkészült tárgy céllal rendelkezzen, hatással legyen az emberekre vagy akár segítséget is nyújtson. Munkáim során törekszem a funkcionalitásra, a minőségre és a letisztult dizájnra. Későbbiekben is ezen elvek alapján szeretnék kivitelezni.

Diplomamunkám egyes szorongás vezérelt cselekedetek, szokások egészséges alternatíváját kinálja az érintetteknek, segítséget nyújt a mindennapi stressz és szorongás leküzdésében.
Úgy gondolom, hogy a diplomamunkám által képviselt téma nagyon sok területen hasznosítható, nagyon sok benne a lehetőség. Páyámat annak a célnak szeretném szentelni, hogy mindenki találjon számára megfelelő segítséget, melyet folyamatos fejlesztéssel és más szakterületek bevonásával tervezek a jövőben végrehajtani.

During my university studies, it became clear that not only aesthetics were important to me in my work, but that the completed subject had a purpose, an impact on people or even help them. In my work, I strive for functionality, quality and sleek design. In the future, I would like to create based on these principles.

My graduation project offers a healthy alternative to certain anxiety-driven actions and habits, and helps to overcome everyday stress and anxiety. I think that the topic represented by the project can be used in a lot of areas, there are a lot of opportunities in it. I would like to dedicate my career to the goal of finding the right help for everyone, which I plan to achive in the future through continuous improvement and the involvement of other disciplines.

Égner Eleni 2022_0008_9
Égner Eleni 2022_0007_8
Égner Eleni 2022_0006_7
Égner Eleni 2022_0004_5
Égner Eleni 2022_0005_6
Égner Eleni 2022_0003_4
Égner Eleni 2022_0002_3
Égner Eleni 2022_0001_2
Égner Eleni 2022_0000_1
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

Égner Eleni
Mindig is nagyon szerettem alkotni. Érdekelnek a különböző hagyományok, klasszikus formák és a formabontó megoldások. Izgalmasnak találom a számítógépes tervezés adta lehetőségeket, mint például a 3D scannelést, a 3D tervezést és a nyomtatást is, a kézműves megoldások mellett. Mind a két folyamatnak megvannak a maga korlátai, ezért szeretem a különböző technológiai megoldásokat kombinálni a tárgyak készítésekor. 2021-ben végeztem a Moholy-Nagy művészeti Egyetemen, mely évre a pandémia is komoly hatással volt. Az itt kiállított kollekció a lezárások alatt készített vizsgamunkám folytatása. Az ékszereket CAD-CAM rendszerben terveztem. A 3D tervező szoftverek segítségével, akár a valóságtól elrugaszkodott, és a valóságban kivitelezhetetlen alakzatokat is létre lehet hozni. A kollekció a “Balaton Collection” hívószó kapcsán jött létre, melynek címe “Találkozzunk a parton”. Hajók, kikötők, vitorlások, azoknak vitorlái és zászlói ihlették. Szinte minden jelenség tud inspirálni: természeti jelenségek, időjárás, város, szagok, illatok, hangok, ízek, emberek...Néha nehezen találok egy tetsző utat. Arra törekedtem, hogy a fém ékszereim a kivitelezhetőség határán legyenek.
Ebben az esetben 3D nyomtató segítségével valósítom meg a tárgyakat, mely folyamat egy különleges rétegelt felületi minőséget eredményez, amit díszítő elemként használok. Szerintem egy tárgy, egy ékszer soha nincs igazán kész, nem lehet befejezni, csak abbahagyni az alkotást. Készítés közben jönnek az újabb és újabb ötletek. Jelenlegi kollekciómat is tudnám folytatni.

I’ve always loved creating. I’m interested in different traditions, classic shapes and unconventional ones. I find exciting computer aided design’s opportunities such as 3D scanning, 3D design and printing in addition to handcrafted solutions. Both processes have their limitations, so I like to combine different technological solutions during the process. I graduated from the Moholy-Nagy University of Arts in 2021, which was also seriously affected by the pandemic. The collection on this exhibition here is a continuation of my exam work which was designed during the closures. I designed the jewelry in a CAD-CAM system. With the help of 3D design software, you can create shapes that are detached from reality and impossible to create in real life. The collection was created under the slogan "Balaton Collection", entitled "Let's meet on the shore". Inspired by ships, harbors, sailboats, their sails and flags. Almost anything can inspire me, such as natural phenomena, weather, city, smells, sounds, tastes, people... Sometimes I find it difficult to find a pleasant path. I tried to keep my metal jewelry on the verge of feasibility. In this case, I created the objects using a 3D printer, this procedure creates a special layered surface that I use as a decorative element.
I believe that an object, a piece of jewelry is never really finished, can’t be finished, we can only stop. We get inspired during the creation. More and more ideas are coming as they are made. I could also continue with my current collection.

Versánszky Dalma 2022_0002_3
Versánszky Dalma 2022_0003_4
Versánszky Dalma 2022_0001_2
Versánszky Dalma 2022_0004_5
Versánszky Dalma 2022_0005_6
Versánszky Dalma 2022_0000_1
Versánszky Dalma 2022_0008_9
Versánszky Dalma 2022_0010_11
Versánszky Dalma 2022_0009_10
Versánszky Dalma 2022_0007_8
Versánszky Dalma 2022_0006_7
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

Versánszky Dalma
A művészet nekem a gyermeki én hangja. Maradhatok egy kicsit mindig, mindennap gyermek? Ez a pálya megtanít fogékonynak maradni, hogy az élet adta keretek között tudjunk, akarjunk még mindig a vonalon kívül színezni.
Én akarok - mint egy akaratos kölyök – a vonalon kívül színezni. Azt hiszem, hogy mindig nehéz eset voltam. Hangos voltam, akarom mondani vagyok. Kinyilatkoztató, olykor biztos, hogy idegesítő is. Akarok is az lenni, azt hiszem. Hiszen miért ne lehetnél ideges inkább, mint unott? Miért ne lehetnél Idegesítő inkább, mint unalmas?
Lassan egy éve, hogy befejeztem a tanulmányaimat, és elkezdtem felépíteni a saját kis világomat. Lassú folyamat ez, hogy az ember levetkőzze azt a sok mindent, amit az évek során a különböző intézményekben kapott, eltegye amit hasznosnak vél, felkutassa ahonnan indult, amivel indult, és megtalálja, hogy mi is az, amit valóban szeretne. Úgy érzem, már nagyon közel járok. Ez a kollekció viszont még a megtalálás folyamatának része.
A KÖTÉLTÁNC kollekció a hajózás hagyományait őrző csomózási technikák megismerésének a játszótere. A különböző technikák alkalmazásával láncszemre emlékeztető variációkat hoztam létre, majd ezek összekötésével, illetve 925-ös Sterling ezüst szemek kombinálásával alkottam meg a kollekcióm darabjait.


Art for me means the purity of childhood. Can I remain an every day child for a life? This career teaches you to stay sensitive being able to color beyond the line within the confinements given by life.
I want – like a headstrong kid – to color out of line. I think I was always a difficult case. I was loud, I mean I am loud. I am too outspeeking and I am sure sometimes I can be also too annoying. I want to be like that I think. Why not be annoyed, rather than bored? Why not be annoying, rather than boring?
It is almost a year since I finished my studies and I have started to build my own little world. It is a slow progress to unveil all the things you got from different institutions, realize what is useful for you, save what you believe to be useful, seek the point where and with what you started from and find what your really wanted. I feel I am really close now but this collection is part of the process of finding my way.
The collection ROPE-DANCE is a playground for naval traditions’ knotting techniques. I created chain pieces by different variations of knotting techniques and combined these with 925 sterling silver.